recycling

Recycling heeft als doel om materialen die als afval zijn afgedankt om te zetten in opnieuw te gebruiken grondstoffen voor nieuwe materialen. Hierbij worden niet alleen grondstoffen bespaard, maar ook de energie die nodig is om deze grondstoffen te delven. Een voorbeeld hiervan is het metaal waaruit een autochassis is opgebouwd. Dit metaal kan na sorteren en omsmelten weer gebruikt worden bij de productie van andere producten.

 

Bij Autodemontage Boxmeer wordt niet alleen recycling toegepast, maar ook hergebruik van onderdelen van auto's. Een voorbeeld hiervan is een goedwerkende koplamp van een auto. Deze wordt gedemonteerd, gecontroleerd en opgeslagen in afwachting van hergebruik bij een andere auto. Deze onderdelen kunnen via deze website worden aangevraagd en worden besteld. Bent u op zoek naar een bepaald onderdeel? Vul hier het aanvraagformulier in.

 

Door deze methodes toe te passen wordt ongeveer 90% van een auto gerecycled of hergebruikt. Dit efficiente proces draagt niet alleen bij aan een schoner milieu maar bespaart ook op de reparatiekosten omdat er niet telkens nieuwe onderdelen gebruikt hoeven te worden.